Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » GENEL KURUL

GENEL KURUL

ÇANAK SİTESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI


SAYI: 21.06.2020
KONU: Olağan Genel Kurul Toplantısı
                                                  
  SAYIN KAT MALİKLERİ
              Covid-19 Pandemisi nedeniyle Kooperatif Genel Kurul toplantıları 31.07.2020 tarihinden sonraya ertelenmiştir. Bu yüzden Haziran sonu Temmuz başında yapılması gereken toplantı yapılamıştır.

Sitemizin  2019 yılı olağan Genel Kurul toplantısı  aşağıdaki gündemle 16.08.2020 Pazar günü saat 13’de sitemiz sosyal tesislerinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 23 Ağustos Pazar günü 11’de aynı yerde yapılacaktır. Toplantıya katılımınızı, katılamayacak olanların kat maliklerinden birisine veya birinci derece yakınlarına vekâlet vererek katılımını dileriz. Pandemi nedeniyle toplantıya misafir alınmayacaktır.
GÜNDEM
1-Açılış, yoklama, saygı duruşu
2-Divan Heyeti Seçimi ve yetki verilmesi
3-Yönetim Kurulu raporunun okunması ve ibra edilmesi
4-Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve ibra edilmesi
5-Bilanço, gelir-gider hesaplarının okunup görüşülmesi
6-Hukuki konular ile ilgili bilgi verilmesi
7-Daha önce Lojman olarak kullanılan 207,208,209,210 numaralı dairelerin durumunun görüşülmesi
8-Kooperatif üzerindeki sözleşme ve aboneliklerin Site yönetimine devrine yetki verilmesi
9-Kaçak elektrik ve su kulananlara uygulanacak yaptırımlarla ilgili karar alınması ve Elektrik, su borcunu ödemeyenlerin elektriğinin ve suyunun kesilmesi için  Genel Kurul Onayı alınması.
10-İnşaat sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi,  İnşaat veya tadilat yaptıranların Belediyeden  izin belgesi alması konusunun görüşülmesi
11- 7143 sayılı İmar Barışı Yasasından yararlanma hak tarihi olan 31.12.2017 tarihinden sonra yapılan yapılar ile ortak alanlara yapılmış olan yapılar ve konulmuş olan konteyner gibi yapıların durumunun görüşülmesi
12-Olivia Village ile imzalanan sözleşmenin Genel Kurulun onayına sunulması, sitemize girişte nizamiye kapısı yerine doğrudan girebilecekleri bir kapı açılması hususunun görüşülmesi
13- Tekne park yerleri konusunun görüşülüp karara bağlanması
14-Tahmini Bütçenin genel kurula sunulması

15-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı seçimi
16-Aidat ve Huzur haklarının belirlenmesi
17- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin sezon dışında Sitede görev yaptıkları veya toplantı yaptıklarında ulaşım giderlerinin karşılanması konusunun görüşülmesi
18-Aidatların Banka yoluyla tahsil edilmesi, elden para yatırılmaması konusunun karara bağlanması
19-Dilek ve temenniler

Adli Başar GÜRBÜZ                              İlyas KORKMAZ                                      Kaya MERAY
Yönetim Kurulu Başkanı                     Başkan Yardımcısı                                  Muhasip ÜYE


29.06.2020