Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » ENERJİ KİMLİK BELGESİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?
ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMAK YASAL BİR ZORUNLULUKTUR

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca, 05.12.2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanan"Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğince mevcut ve yeni
binalara "Enerji Kimlik Belgesi almak zorunludur.

BINANIZIN ENERJI PERFORMANS SINIFINI GÖSTERİR.

Binalar için düzenlenen, bina genelinde; isitma, soğutma, aydınlatma, havalandırma,
sıcak su vb. enerji sistemlerin yıl içerisinde tükettikleri enerjiyi gösteren belgedir.

Bu belgeyi almakla, tipkı beyaz eşyalarda olduğu gibi, binanız A-G aralığında bir harf sınıfına sahip olacaktır.

ALIM SATIM, KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILMASI ZORUNLUDUR.

"Yasal zorunluluğu bildiren kanun ve yönetmelik: 5627 sayılı Enerji Verimliliği
Kanunu uyarınca, 05.12.2008 tarihli ve 27075 sayılıResmi Gazete'de yayınlanan
"Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği **Binalarda Enerji Performans (BEP)
Yönetmeliği Madde 25:(15) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Binalar veya bağımsız bölümlere
ilişkin alım satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi
düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi
safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde
Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

Her türlü alım, satim, kiralama ve devir işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi'nin tapu ve noter
gibi ilgili devlet dairelerine ibrazı yasal bir zorunluluktur.

Belgenin ibraz edilemediği hallerde alım, satim ve kiralama yapılamayacaktır.

Binanızın yillik metrekare başına tükettiği enerjiyi kWh/m2. yıl cinsinden gösteren
belgedir. Enerji Kimlik Belgesi binanın enerji performansı, sera gazı emisyonu ve
yenilenebilir enerji kullanım oranını gösterir.

Binanın tamamı için düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 10
yıl geçerlidir.

Enerji performansi A, B, C, D, E, F, G olmak üzere sınıflandırılır. A Enerji performansı
en yüksek binayı, Gise en düşüğünü ifade eder.

Mevcut binalarda sağlanması gereken asgari bir sinif şartı yoktur.
Binanın bulunduğu isi bölgesi, yalıtım durumu, isitma sistemi, kapı ve pencerelerin
yalıtım durumu gibi pek çok faktör sonuca etki eder.


10.12.2019